Čím vyššie, tým lepšie...

Ošetrovanie a starostlivosť o stromy, spiľovanie rizikových stromov, výškové práce s použitím horolezeckej techniky, lezecké kurzy

Vysoko hore v korune stromu, s vetrom vo vlasoch a slnkom nad hlavou sa cítim dobre. Robím to, čo mám rád...