Špecializujeme sa na výruby stromov v sťažených podmienkach (na cintorínoch, nad budovami, plotmi, elektrickým vedením...). Využívame najmä stromolezecké lanové techniky, postupné spiľovanie a spúšťanie konárov, v opodstatnených prípadoch vysokozdvižnú plošinu. Čím komplikovanejší strom tým väčšia výzva!

A samozrejme robíme aj jednoduchšie výruby za menej peňazí :)