Práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky:

- čistenie, opravy a nátery striech, ríň, odkvapových systémov, komínov

- opravy a nátery fasád

- opravy dilatačných špár

- umývanie okien

- montáž bilboardov a reklám

- odstraňovanie padajúceho snehu a ľadu

- ...