Okrem ošetrenia či spílenia stromu vám vieme zabezpečiť aj:
- odvoz, likvidáciu či štiepkovanie vzniknutej biomasy,
- frézovanie pňov...