Arboristika

Stromy a my


Mám rád stromy a snažím sa im porozumieť. Keď chcem od mojich jabloní ovocie, viem, že ich musím správne ošetriť, venovať im čas. Aj stará lipa hore pri kostole už potrebuje pooriezať a keď to spravím dobre, viem, že ma prežije.  

Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ale občas s nimi prichádzame aj do "konfliktu". Vidím to, keď prechádzam našimi mestami a dedinami. Suchý orech nebezpečne sa nakláňajúci nad strechou, prestarnutý smrek s konármi "proklatě blízko" elektrických drôtov, dub púšťajúci suché konáre rovno na náhrobné kamene... Špeciálne prípady, ktoré nevyriešite len tak "od zeme", ale vyžadujú si použitie špeciálnych lanových a stromolezeckých techník. 


Práve v tomto priestore ponúkam svoje služby - vedomosti, zručnosti a skúsenosti:

- komplexná starostlivosť o stromy, 

- orez a ošetrovanie starých ovocných stromov a sadov,

- orez a ošetrovanie stromov v parkoch, záhradách, na verejných priestranstvách,

- zdravotný, redukčný, výchovný, bezpečnostný rez, dynamická stabilizácia korún, 

- spiľovanie a odstraňovanie rizikových, prestárnutých, chorých, zdravie či majetok ohrozujúcich  stromov,

- odborné hodnotenie zdravotného stavu stromov, 

- zber semien lesných drevín z vysokých stromov.


Cenník - pri tak  špecifických prácach ako je ošetrovanie a spiľovanie rizikových stromov, sa cena nedá stanoviť všeobecne. Závisí od obtiažnosti prác, zdravotného stavu stromu, potenciálneho rizika, blízkosti objektov, plotov, elektrických vedení atď. Toto všetko ovplyvňuje konečnú cenu, ktorú Vám dokážeme vyčísliť až po obhliadke, prípadne po zaslaní fotografie stromu s jeho bezprostredným okolím. 

   
hruska_hatneJPG

lipa_hrochot3JPG

jablon1_hvozdnica na strankujpg

na stromochjpgIMG_1358JPG