Máme radi stromy a snažíme sa im porozumieť. Odnepamäti sú súčasťou nášho života, ale niekedy s nimi prichádzame aj "do konfliktu". No keďže sme presvedčení, že v dnešnej dobe prudko sa meniacich klimatických podmienok má každý jeden dospelý strom rastúci v našich obciach a mestách obrovský význam a často priam nevyčísliteľnú hodnotu, práve na tomto poli ponúkame naše zručnosti, skúsenosti a vedomosti. Tak aby aj strom aj človek dokázal vyjsť z tohto "konfliktu" víťazne. Jednoducho aby bol aj vlk celý, aj baran sýty.

V rámci našich služieb ponúkame: 

- orez a ošetrovanie stromov v parkoch, záhradách, na verejných priestranstvách (výchovný, zdravotný, bezpečnostný, redukčný rez),
- orez a ošetrovanie starých ovocných stromov a sadov,

- inštalácia bezpečnostných väzieb v korunách rizikových stromov (dynamické, statické väzby), 

- hodnotenie zdravotného stavu stromov (vizuálne hodnotenie, prístrojová kontrola), 

- inventarizácia a dendrologický prieskum. 

Ošetrovanie stromov realizujeme v súlade s Arboristickým štandardom 1 – Rez stromov a STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Pri práci v korunách stromov používame najmä stromolezecké lanové techniky, v opodstatnených prípadoch vysokozdvižnú plošinu.